Trening Umiejętności Społecznych w Białymstoku

TUS Białystok

            Jest to forma regularnego treningu grupowego przeznaczona dla dzieci i młodzieży z szeroko rozumianymi trudnościami w interakcjach społecznych. Mogą to być m.in. kłopoty w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji z rówieśnikami, wycofanie społeczne czy też trudności związane z regulacją emocji. Dana forma zajęć jest również polecana dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i ADHD. Podczas treningu poszerzamy u dzieci wiedzę o umiejętnościach społecznych. Zdobytą wiedzę dzieci wykorzystują przy wykonywaniu ćwiczeń. Przebyty trening pozwoli dzieciom płynnie wchodzić w relacje z rówieśnikami, jak również podtrzymywać kontakt z nimi.

Trening umiejętności społecznych jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z trudnościami w zakresie rozwoju umiejętności społecznych m.in.:

  • utrudnione wchodzenie w relacje z rówieśnikami,
  • trudności z podtrzymaniem kontaktu z dziećmi,
  • nieprawidłowe rozpoznawanie i odczytywanie emocji,
  • problemy z radzeniem sobie z trudnymi emocjami takimi jak: złość, lęk, wstyd, smutek itp.,
  • występowanie zachowań niepożądanych, nieakceptowanych społecznie,
  • nieumiejętne wyrażanie negatywnych emocji powstałych w określonych sytuacjach,
  • brak kontroli emocji, zmniejszania intensywności doznawanych emocji,
  • nieprawidłowe odreagowywanie negatywnych emocji, napięcia emocjonalnego i społecznego,
  • nierozróżnianie  dobra i zła,
  • niewłaściwie ukształtowana samoocena (zaniżona lub zawyżona),

            Uczestnicy treningu rozwijają różnorodne umiejętności: zawieranie znajomości, inicjowanie rozmowy, słuchanie i zadawanie pytań oraz dyskutowanie. Uczą się rozpoznawania i okazywania swoich emocji czy też potrzeb w sposób akceptowanych społecznie. Ponadto skupiamy się także na emocjach, potrzebach i uczuciach, dzieci i młodzieży uczestniczących w treningach umiejętności społecznych. Co więcej, wykonywane podczas treningu ćwiczenia to dla dzieci okazja do wypracowania strategii radzenia sobie ze swoimi problemami. Młodzież uczy się jak adekwatnie reagować na zaczepki ze strony rówieśników czy też w jaki sposób pohamować własną złość. Wszystko to sprawia, że zaczynają podchodzić bardziej konstruktywnie do rozwiązywania konfliktów.  Starają się wysłuchiwać poleceń, czekać na swoją kolej oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

            Spotkania odbywają się w kilkuosobowych grupach. Kwalifikacja do grupy odbywa się na podstawie konsultacji. Koszt konsultacji to 180 zł (min. 1 konsultacja).

Grupy są kameralne, maksymalnie 8 osobowe – tak aby stworzyć najbardziej komfortowe warunki do pracy z dziećmi.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na Trening Umiejętności Społecznych w miłej, bezpiecznej atmosferze.

Zapisy pod numerem tel: 518-575-515

Jeżeli macie Państwo do nas pytania służymy pomocą!