Trening Kontroli Złości Białystok

Trening zastępowania Agresji Białystok

Jest to forma zajęć przeznaczona dla dzieci i młodzieży, która posiada braki w umiejętnościach interpersonalnych  i planowaniu swoich sytuacji społecznych, co ma znaczący wpływ na występowanie złości.

            Trening kontroli złości polega na tym , że uczestnik treningu dokonując analizy sytuacji, w której się znajdował lub znajduje oraz wykorzystując umiejętności modelowania i system pozytywnych wzmocnień, dokonuje zmiany w swoim zachowaniu. Uczymy dzieci i młodzież rozpoznawania czynników wywołujących złość. Pokazujemy w jaki sposób w określonej sytuacji najlepiej wyrażać swoją emocje. Uczestnik treningu powinien zrozumieć, że złość jest emocją, która występuje w sposób naturalny. Możemy odczuwać irytację, przykrość lub wściekłość i każde z tych uczuć może być w określonej sytuacji w pełni uzasadnione. Problem pojawia się w momencie gdy wyrażamy ją w sposób niewłaściwy, nieodpowiedni, raniąc drugiego człowieka i stwarzając przykre negatywne doświadczenia. Kluczowym aspektem jest to, że dana osoba musi dokonać poznawczej pracy nad zrozumieniem w jaki sposób może i powinna wyrażać swoją złość.

Trening kontroli złości jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z trudnościami w zakresie rozwoju umiejętności interpersonalnych i społecznych m.in. :

  • występowanie zachowań niepożądanych, nieakceptowanych przez społeczeństwo,
  • trudności w rozpoznawaniu i prawidłowym odczytywaniu emocji u innych,
  • problemy z radzeniem sobie z trudnymi emocjami takimi jak: złość, lęk, wstyd, smutek itp.,
  • nieumiejętność zmiany zachowań niepożądanych na zachowania pożądane, akceptowane społecznie,
  • trudności w rozpoznawaniu czynników generujących występowanie złości,
  • nieumiejętne wyrażanie negatywnych emocji powstałych w określonych sytuacjach,
  • brak kontroli emocji, zmniejszania intensywności doznawanych emocji,
  • niestosowanie sposobów eliminujących negatywne emocje,

            Zdobyta podczas spotkań wiedza oraz umiejętności wpłyną znacząco na poprawę funkcjonowania dziecka, jego relacji z otoczeniem oraz wykształcą w nim zdolność do prawidłowego rozpoznawania i rozumienia własnych trudnych emocji, jak również ich kontroli.

            Spotkania odbywają się w kilkuosobowych grupach, uczestnicy uczą się współpracy ze sobą, oraz zdobywają cenne umiejętności interpersonalne i społeczne. Kwalifikacja do grupy odbywa się na podstawie konsultacji. Koszt konsultacji to 120 zł (min. 1 konsultacja). Grupy są kameralne, 6 osobowe – tak aby stworzyć najbardziej komfortowe warunki do pracy z dziećmi.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na trening kontroli złości w miłej , bezpiecznej atmosferze.

Zapisy pod numerem tel: 518-575-515

Jeżeli macie Państwo do nas pytania służymy pomocą!