Rodzicu, kiedy ostatnio byłeś w szkole? Nie na wywiadówce, spotkaniu z pedagogiem, w celu opłacenia wycieczki szkolnej dziecka, a na własnych lekcjach, które miały poszerzać Twoją wiedzę i umiejętności. Może to dobry czas na powrót do szkoły? Do takiej, w której nie będziemy Cię oceniać, nie będziemy narzucać konkretnych rozwiązań, a do takiej, która wesprze Cię w roli rodzica.

Zapraszam Cię na cykl warsztatów o relacjach, barierach i emocjach, które towarzyszą rodzicielstwu.

Zajęcia „Szkoła dla rodziców” dedykowane są rodzicom, którzy:

– chcą rozwijać swoje umiejętności budowania pozytywnych relacji z dziećmi,

-potrzebują wsparcia w procesie wychowywania młodego człowieka,

– zauważają bariery komunikacyjne w kontakcie z dzieckiem,

– mają trudności z egzekwowaniem własnych oczekiwań,

-zastanawiają się jak wprowadzać konsekwencje w proces wychowania,

-poszukują możliwych sposobów rozwiązywania konfliktów z dzieckiem,

– chcą wprowadzić dziecko w samodzielność,

– są gotowi uświadomić sobie jak ich postawa, emocje czy przekonania mogą wpływać na dziecko.

Warsztaty „Szkoła dla rodziców” w Centrum Psychologii i Psychoterapii RAZEM to zajęcia dedykowane rodzicom, niezależnie od wieku ich dziecka/dzieci. Szkoła dla rodziców to cykl cotygodniowych 10 spotkań trwających 3 godziny zegarowe; to spotkania, na których można uczestniczyć indywidualnie lub parze z drugim rodzicem; to grupa, która będzie liczyć maksymalnie 15 osób.

Koszt udziału w zajęciach to 1499 zł za osobę, płatne w dwóch miesięcznych ratach po 750 zł, lub płatne jednorazowo w promocyjnej cenie 1399.

Rodziców zainteresowanych udziałem w zajęciach zapraszmy do kontaktu pod numerem telefonu 518-575-515