URLOP WYCHOWAWCZY

Jestem magistrem psychologii o specjalności klinicznej. Pracuję indywidualnie z dziećmi, młodzieżą, prowadzę Trening Umiejętności Społecznych oraz zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując w Poradni dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, gdzie specjalizuje się diagnozą, udzielaniem konsultacji rodzicom, którzy odczuwają niepokój dotyczący rozwoju dzieci. Umiejętności diagnostyczne pogłębiałam również pracując w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ponadto współpracuję z Zakładem Aktywności Zawodowej, w którym na początku rekrutowałam klientów, prowadziłam diagnozy. Aktualnie zajmuje się tam pomocą psychologiczną niepełnosprawnych pracowników w ich trudnościach, z którymi się borykają w różnych sytuacjach społecznych. W pracy koncentrując się na wydobywaniu i wzmacnianiu zasobów, które dana osoba posiada. Istotną rolę odgrywa dla mnie poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, swobodnego wyrażania siebie i swoich potrzeb przez osobę, z którą pracuję.

Ukończyłam Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach – szkolenie podstawowe I stopnia TSR w Centrum Rozwiązań, Przygotowanie Pedagogiczne w NWSP w Białymstoku, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Autyzm (edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu) wInstytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie. Posiadam również ukończone szkolenie w zakresie:

– Diagnozy i terapii autyzmu na poziomie podstawowym w Podlaskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku,

– Diagnozy i Terapii Ręki na poziomie I i II stopnia w Centrum Edukacji i Rozwoju TUTOR,

– Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) Dzieci i Młodzieży z Zespołem Aspergera, ADHD oraz Zagrożonych Niedostosowaniem Społecznym w Instytucie „ProEduco”.

Podnoszę swoje umiejętności uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach.

Ada Żamojda – ZnanyLekarz.pl